Açığa Satış Nedir?

Borsada düşen menkul kıymetlerden kazanç elde etmeye açığa satış işlemi denir. Bu işlem bazı yatırımcılara riskli gözükse de yasaldır.

Açığa satış işleminden kazanç elde etmek isterseniz, bu işlem nedir? Sorusuna cevap arıyorsanız öncelikle borsaya dair iyi bir donanıma sahip olmalısınız. Önemli olan bir diğer nokta bu işlemi kullanabilmeniz için aracı kurumunuzun “açığa satış işlemini yaptırabilir” belgesine sahip olmak. Aksi takdirde belgeye sahip değil iseniz açığa satış işlemini gerçekleştiremezsiniz.

Fiyatlar, eğilim yönünün istikrarsız biçimde dalgalı hareket etmesi sizin açığa satış işlemini uygulamanız için zaman aralığını doğru kullanmanız şarttır. Dalgaların yönünü belirleyebilirseniz işlemden beklediğiniz getiriyi elde etmiş olursunuz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise değer kaybedecek hisselerin tercih edilmemesidir.

Borsada, açığa satış işlemine konu olan, İstanbul’un günlük fiyat veri bülteninde ürünlerin fiyat seviyelerini, miktarını ve sözleşme adedi belirtilir. Değerin düşeceğini ön gördüğünüzde bu özelliği kullanıp, olumsuzu olumlu duruma çevirip kazanç sağlayabilirsiniz.

Açığa satış işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirli düzenlemelere tabi tutulup, menkul kıymetlerin listesini de yayınlamaktadır.

SPK kurallarına göre açığa satış işlemini kurumun hisse senetleri üzerine uygulanmasından dolayı işletmenin bünyesinde çalışan kişilerin ve aile fertlerinin bu özelliği kullanılması yasaklanmıştır.

Açığa Satış Emri Nasıl Verilir?

Açığa satış emri verilirken yatırımcının hesabında en az %50 oranında öz kaynak bulunması gerekir. Öz kaynak hesap grubunda ki hesap kodları 5 ile başlamaktadır. İşlemin sürdürülebilir olması için öz kaynak oranının minimum %38 oranı ile devam etmesi gerekmektedir.

Öz kaynak Hesaplaması

Öz kaynaklar aşağıda maddeler halinde ki gibi gruplardan oluşmaktadır.

-Ödenmiş Sermaye

-Sermaye Yedekleri

-Kâr Yedekleri

-Geçmiş Yıl Kârları

-Geçmiş Yıl Zararları

-Dönem Net Kârı (Zararı)

Öz kaynak için işletmenizin bilançosu üzerinde hesaplama yapılır.

(1+2)-(3+4)

Duran Varlıklar+ Dönen Varlıklar=

Kısa Vadeli Y.+ Uzun Vadeli Y.=

= Öz Kaynak