Ataerkil Toplumlarda Kadın Söz Hakkına Sahip Midir?

Ataerkil Toplumlarda Kadın Söz Hakkına Sahip Midir?

Ataerkil toplumlarda erkek egemenliği baş göstermektedir. Ataerki, sözlük anlamıyla baba anlamına gelir. Baba ise ataerkil toplumlarda evin direği olarak görülür. Haneyi ilgilendiren konularda ilk ve tek söz söyleyen kişi erkektir. Bu erk yapı geçAtaerkil Toplumlarda Kadın Söz Hakkına Sahip Midir?mişten bugüne atadan miras kalan bir sistemdir.

Kadın ne aileyi ilgilendiren konulara ne de kendi bireysel hakları konusunda karar veremez. Evli değilse babaya eğer evliyse kocaya bağlı yaşamaktadır. Özellikle çocukları konusunda hiç bir söz halkına sahip değildir. Vatandaşlık haklarını kullanmaktan mahrum yaşam sürmektedir.

Ataerkil toplumlarda kadın söz hakkına sahip midir? Bu sorunun cevabı tabi ki hayırdır. Kadın baba ve kocaya bağlı ikincil konumda bir cinstir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz kalır. Ataerkil toplum, kadını geriye atar ve kadının tüm haklarına el koyar. Kadının maddi ve manevi tüm haklarından mahrum bırakır. Çalışma hakkını elinden alarak kendisine daha çok bağlar.

Eğitim haklarından eğer baba isterse faydalanabilir. Çoğu kadın bu yapıdan dolayı eğitimlerinin sadece zorunlu olduğu kadarını tamamlar. Zorunlu eğitim tamamlandığı anda baba ve mahalle baskısı sebebiyle evlendirilir. Böylece kadın sadece kendine öğretileni yapar, haklarını bilmez. Bilmediği için de kendini savunamaz ve söz hakkı elde edemez.

Kadın’ın kendi yaşamı konusunda dahi karar veremediği ataerkil yapı tarih boyunca süre gelmiş bir yapıdır. Bu yapının duvarları hiçbir dönemde yıkılamamıştır. Mücadele eden kadınların ise bir şekilde sesleri kesilmiştir. Feminizm hareketi bu sebeplerden dolayı doğmuştur.

Ataerkil yapıyı yıkmak ve kadına söz hakkı vererek toplum içinde yer edinmesine sağlamak düşüncesindedir. Bilinçli, kendine güvenen, erkeklerle eşit haklara sahip bireyler olmasını sağlamaktır. Kadın kendi ayakları üzerinde durması için bu sıkı düzenin yıkılması gerekmektedir. Zira hiçbir dönemde kadınlar haklarını bilmeden yaşamışlardır.