Balıkçılgiller

BalıkçıgillerPelikan grubuna mensup bu kuş türleri, sulak yerlerde yaşamaktadır. Yapısal özelliklerine bakılacak olursa, gagaları ve bacakları uzundur. Balıklar ve kurbağalar gibi su içerisinde yaşayan canlılar ile beslenerek hayatta kalırlar. Leylek ve Turnagiller ile aşırı bir benzerlik göstermektedirler. Balıkçılgiller tür sınıflandırması açısından kuşbilimcilere zorluk çıkartmaktadır. Sınıflandırma yapılabilmesi konusunda kesin sonuca ulaşabilmek, çok uzun süren bir araştırma süreci doğrultusunda yapılabilmektedir.

 Balıkçılgiller’in Fiziki Yapıları ve Beslenme Alışkanlıkları

Balıkçılgiller familyası, uzun boyunlu ve uzun bacaklıdır. Bunun yanı sıra, gagaları da diğer türlere göre daha uzundur. 155 cm’den, 30 cm’ye kadar ulaşan boyutlara sahiptirler. 30 cm’lik küçük balaban, familyanın en küçük üyesidir. Farklı çeşitlilikler gösteren balıkçıgiller familyasının, boynu uzun olmayanları da mevcuttur. Gece balıkçılları ve balaban olarak adlandırılan sınıfın boyunları diğerlerine göre daha kısadır.

Boyunlarını “S” şeklinde kıvırabilirler ve istedikleri zaman, boyunlarını estetik bir şekilde geriye çekip, aynı estetiklik ile tekrar ileriye uzatabilirler. Balıkçılgil türlerinin ortak özelliklerinden birisi, bütün türlerin ayaklarının uzun ve çok güçlü olmasıdır. Uçmak istediklerinde, ayaklarını geriye doğru yaslarlar.

Balıkçılgillerin ayaklarına tüy bulunmaz fakat sadece Zeprilus Undulatus olarak adlandırılan familya üyesinin bacaklarında tüyler bulunmaktadır. Tamamen etçildirler, avlanarak beslenirler. Balıklar, kurbağalar ve çeşitli böcekler ile günlük besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Bunun yanı sıra, familyada bulunan bazı türler yemek konusunda seçicidirler. Örnek olarak; sarı taçlı gece balıkçılı türü yengeç gibi kabuklular ile beslenmeyi tercih etmektedir.

 Balıkçılgiller Nerede Yaşarlar ve Nasıl Ürerler

Hemen hemen Dünya’nın her yerinde bulunmaktadırlar. Sadece Antarktika bölgesinde bulunmamaktadırlar. Balıkçılgiller yüzemezler fakat göl ve deniz kıyılarında yaşamayı tercih etmektedirler. Deniz kıyılarından ziyade, dağlık bölgelerde yaşamayı tercih eden türler de bulunmaktadır. Balıkçılgiller, tek eşli yaşarlar. Gruplar halinde üreme yerleri belirlemenin dışında, kendi bölgelerini belirleyen ve tek başlarına üremeyi tercih eden türler de bulunmaktadır.