Bu Yıl Yks Sıralamaları Nasıl Olur?

ÖSYM tarafından daha önce iki aşamalı olan ÖSYS’nin yerine getirilen YKS bu yıl üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin geleceği yeni sınavdır. Bu sınav yine iki aşamalı olacaktır. İlk oturum temel yeterlilik testi ikinci oturum ise alan yeterlilik testi olacaktır. Yapılacak olan yeni sınav sistemi iki oturum ve tek bir hafta sonu olacaktır. Değişen sistemden sonra daha sınav yapılmadan öğrencilerin ilk merak ettiği, puan sisteminin nasıl olacağıdır.

ÖSYM, YKS kılavuzunda temel yeterlilik sınavından 150 puan alınması halinde alan yeterlilik testine hak kazanıp alacağı puanlar ile tercih ettiği programlara hak kazanmış olacaktır. TYT sıralama işlemleri puanlar hesaplandıktan sonra olacaktır.

YKS Puan Hesaplaması Nasıl Olur?

YKS puanının hesaplanabilmesi için öncelikle üniversite sınavına giren adayların sınavının geçerli olması gerekir. Sınavın geçerliliği çözülen Türkçe ve matematik sorularının her birinin puanının 0.5 olması ile sağlanacak. SÖZ ve SAY puanlarını hesaplamak için aynı şekilde ilgili derslerin puanlarının da 0.5 olmalıdır. Örneğin bir öğrenci SAY puanını hesaplayabilmek için puanının 150 olmasının yanı sıra matematik ve fen bilimleri testleri netlerini de 0.5 olarak almalıdır. Söz içinse Edebiyat ve Sosyal bilimler testleri için hesaplama yapmalıdır. Birçok kişinin merak ettiği diğer soru da yeni sistemle gelen bu YKS ham puanı nasıl hesaplanacak? Testlerin ham puanları doğru cevap verilen sorulardan yanlışların 1/4 ünü çıkararak olacaktır. Örnek vererek daha da açıklık getirildiğinde; Türkçe testinde 20 doğru 10 yanlış yapan bir öğrenci 20-(10/4) olarak hesaplayabilir.

YKS Sıralaması

Bu yıl YKS sıralaması için ÖSYM 2017 standart ağırlıklı puanlar kullanılacaktır. Bunun yanında öğrencilerin başarı sıralaması sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle adaylar tercih döneminde puanları ile değil sıralamalarına göre tercih yapmalıdırlar.