Eğitime Hazırlık Ödeneği

Eğitime Hazırlık Ödeneği

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken öğrenciler gibi, öğretmenlerin de belli başlı ihtiyaçları olmaktadır. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kamu da görevli öğretmenlerin hesabına eğitim öğretim yılı başlarken yani eylül ayında belli bir miktar ücret yatırılmaktadır. Ödenek her yıl bir defalığına olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı yani MEB tarafından yatırılır. Buna da eğitime hazırlık ödeneği denir. Öğretmenler arasında bir diğer adı ise kırtasiye parasıdır.

Kamuya bağlı öğretmenlerin ek ders vermesi yasaktır ve buna bağlı olarak eğitim öğretimin olmadığı yaz aylarında maaşlarında düşme olur. Çünkü eğitim öğretimin olduğu aylarda girdikleri ders başına ek ücret almaktadırlar. Buna bağlı olarak eğitime hazırlık ödeneğinin bir diğer amacı ise, öğretmenlerin üç ay boyunca yaptıkları borçların ödenmesine katkı sağlamak ve yeni eğitim öğretim yılına öğretmenlerin morali yüksek başlamasını sağlamaktır.

Eğitime Hazırlık Ödeneği

Eğitime Hazırlık Ödeneği Kimlere Verilir?

Devlet Memurları Kanunu’na göre, eğitime hazırlık ödeneği eğitimde devlet kadrolarında görevli ve fiilen bu kadrolarda çalışan bireylere verilmektedir. Bununla birlikte, ceza evlerinde görev yapan öğretmenler ve çocuk esirgeme kurumunda fiilen çalışan öğretmenler de bu ödenekten yararlanmaktadırlar.

Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Zaman Hesaplara Aktarılır?

Eğitime hazırlık ödeneği, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yani eylül ayının başında öğretmenlerin hesaplarına aktarılmaktadır. Doğum izni, ücretsiz izin, askerlik veya diğer izin haklarını kullanan öğretmenler ise eğitim öğretim yılı içerisinde fiilen görevlerine dönerler ise, döndükleri günden itibaren yapılan hesaba göre eylül ayına oranla daha az bir ödeneğe tabii tutulur.

Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Kadardır?

Sabit bir eğitime hazırlık ödeneği tutarı olmamakla birlikte, tutar her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu tutar, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 1050 Türk Lirasıdır.