Evlilik Sonrası Mal Paylaşımı Nasıl Olur ?

Boşanma sürecinin hukuki işlemlerinden biriside ayrılıktan sonraki mal paylaşımıdır. Evliliklerde çiftler aile bağları ve bunun yanında ortak duygular ile hareket etmeye başlamaları, aralarında ki ekonomik ortaklık gibi etkenler boşanma işleminin sonunda ortadan kalkmaktadır. Bu durumda eşlerin elindeki yasal mal rejimlerine bakılarak boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılır. Eşler arasındaki bu ortak ekonomi 4 farklı mal rejimi olarak ifade edilir. 4 Farklı mal rejimi;

  •  Edinilmiş mallara katılma rejimi
  • Mal ayrılığı rejimi
  • Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi
  • Mal ortaklığı rejimi.

Çiftler evlenirken yukarıda ki rejimlerden birisini seçebildikleri gibi kendi aralarında mal rejimi anlaşması da yapabilirler.

Mal Rejimi Tasviyesi

Mal rejimi anlaşmasının hukuki açıdan uygun olabilmesi için kanun çerçevesinde hazırlanması gerekir. Yaptığınız mal rejimi anlaşmasını noter tarafından onaylatmanız gerekmektedir. Üzerinde değişiklik yapmak isterseniz yine noter eşliğinde yapabilirsiniz. Mal rejimi anlaşması iki şekilde yapılır. Birincisi notere mal rejimi anlaşması yaptırmak. İkincisi çiftlerin kendi aralarında yapmış oldukları mal rejimi anlaşmasını notere onaylatmaları. Bu durumda noter tarafından hazırlanan mal rejimi anlaşmalarında noter çiftlerin taleplerini dinleyerek onların isteklerine göre bir anlaşma hazırlar.

Mal Ayrılığı Rejimi

Mal ayrılığı rejiminde her çift evlilik içerisinde alınan malların sahibi olmaktadır. Bu durumda çiftlerin ortak bir mal almış olmaları durumunda bu alınan mala yapılan katkı oranına göre dağıtılır.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi​​​​​​​

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde evlilik sonrası hangi tarafa ait olduğu belli olmamış malların tasfiyesinden sonra her iki tarafta mal varlığının değerini istemektedir.

Mal Ortaklığı Rejimi​​​​​​​

Mal ortaklığı rejiminde çiftlerin mal varlıkları üzerinde kişisel mallar ve ortak mallar ayrımı yapılır. Kişisel malları eşlerden birinin kullandığı mallar. Ortak mallar ise evliliğin ve ailenin ortak mal varlığını ifade eder.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

2′ ye ayrılan bir rejim türüdür;

1- Edinilmiş Mallar​​​​​​​

– Eşlerin çalışma sonucu aldıkları ücretler edinilmiş mallar kapsamındadır.
– Çalışma gücü kaybından doğan tazminatlar.
– Edinilmiş mal kapsamındaki malların satışından elde edilen değerler.
– Kişisel malların gelirleri.

2- Kişisel Mallar

– Diğer kişisel mal değerleri
– Manevi tazminat alacakları.
– Evlilikten önce sahip olunan mallar
– Eşlerin yalnız kişisel kullanımına sahip oldukları mallar.

Kaynak : http://devrimbozkurt.av.tr/