Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Ve Ne Zaman Yapılır?

            Mal ayrılığı sözleşmesi halk dilinde evlilik sözleşmesi, kanuni tanımı ile mal rejimi sözleşmesi olarak bilinir. Bu sayılan terimlerin hepsi aynı manayı ifade etmektedir. Mal ayrılığı sözleşmesi evlenecek kişilerin boşandıktan sonra yapacakları mal ayrılığı alışverişini, yasaların izin verdiği çerçevede kişiselleştirebilmesi olanağı tanıyan hukuki bir sözleşmedir.

Mal ayrılığı sözleşmesi, evlilik sözleşmesi adı kullanılarak birçok dizi ve filme konu olmuş iyi veya kötü bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Mal ayrılığı sözleşmesi tarafların birbirlerine güvenmedikleri anlamına gelmez. Erkek veya kadın tarafının diğerine göre çok zengin olması gibi durumlarda mal ayrılığı sözleşmesi istenebilir. Birlikteliklerin sağlam olduğu durumlarda mal ayrılığı sözleşmesi herhangi bir sorun çıkartmamaktadır.

Mal ayrılığı sözleşmesi ile boşanma gibi evliliğin bitirildiği bir durumda malların nasıl ayrılacağı tamamen mal ayrılığı sözleşmesi esas alınarak yapılır. Mal ayrılığı sözleşmesi olmayan çiftlerde Medeni Kanun esas alınır. Mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanırken iki tarafında bilgisi ve onayı alınır. Notere gidilerek mal ayrılığı sözleşmesinin onanması sağlanır.

Mal ayrılığı sözleşme örneği nasıl olur?

Mal ayrılığı sözleşmesi evlenecek çiftin isteğine göre değişiklik gösterir. Bu sebeple tek bir mal ayrılığı sözleşmesi söz konusu değildir. Ancak genel hatları itibari ile sözleşmenin giriş kısmında, sözleşmenin kimler arasında yapılacağı belirtilir. Daha sonra sözleşmeye bir tarih verilerek sözleşmenin aşağısındaki mal rejimi maddelerinin kabul ettikleri beyan edilir.

İlk madde genellikle eşlerden her birinin kendi mallarının üzerinde tam yetkisi olduğu ama diğerinin malları üzerinde yetkisi olmadığı üzerine kuruludur. İkinci madde taraflardan birinin dışarıdan gelen bir 3. kişinin açacağı bir tazminat davasında sadece kendi malları ile tazminatı vereceği, eşinin mallarının konuya dahil olmayacağını belirtir. Üçüncü maddede miraslar be bağışlamalar söz konusudur. Taraflardan birine miras veya bağış kalması durumunda diğerinin bu bağışlardan yararlanamayacağını belirtir.

Dördüncü madde, malların kime ait olduğunun açıkça beyan edilmesini ister. Eğer ortada kime ait olduğu belli olmayan bir mal var ise, bu ortak payda kalacaktır. Beşinci maddede borçlar konusu ele alınır. Her eş kendi borcundan ve borcun getirdiği sorumluluklardan kendisi yükümlüdür. Mal ayrılığı sözleşmesi maddeleri bu şekilde devam eder. Maddeler birebir böyle olmak zorunda değildir. Her mal ayrılığı sözleşmesi tarafların kendi istedikleri düzenlemeler ile yapılabilir.

Mal ayrılığı sözleşmesi ne zaman yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesi evlilik gerçekleşmeden önce yapılır. Mal ayrılığı sözleşmesi için nikâh sırasında memura da danışılabilir ancak bu konuda uzman kişiler nikâh öncesi yapılmasının daha olumlu sonuçlar verdiğini savunmaktadır. Eşlerden birinin karşı çıkması durumunda mal ayrılığı sözleşmesi üstünde konuşmak ve anlaşmaya varmak için nikâhtan bir süre önce bu konunun konuşulması daha mantıklıdır. Mal ayrılığı sözleşmesi bir boşanma avukatı ile birlikte hazırlanır ve notere gidilir. Evlenmeden önce sözleşme imzalanmış olur. Noterde imzalar atılır ve sözleşme noterce onanır.

Detaylar: http://devrimbozkurt.av.tr/ilgi-alanlari/bosanma-velayet-nafaka-davalari/