Okullarda Spor Eğitimi Yeterince Verilmekte Midir?

Okullarda Spor Eğitimi Yeterince Verilmekte Midir?

Hızla değişen ve gelişen yeni dünya düzeni içerisinde ülkemiz de her alanda kendini yenilemeye devam ediyor. Bilim, Sanat, Kültür, Eğitim, Spor, Ekonomi, Sağlık vb. birçok alanda yapılan yenilikleri dikkatle takip ediyor.

Bu alanların içerisinde belki de en çok yatırım yapılanlardan biriside spor diyebiliriz. Ancak; yapılan tüm bu yatırımlara rağmen 80 milyon nüfusa sahip ülkemiz bu alandaki sporcu sayısı ve başarı oranı; diğer gelişmiş ülkelere oranla daha az olduğu görülmektedir.Okullarda Spor Eğitimi Yeterince Verilmekte Midir?

Spor alanında bu tür çalışma ve organizasyonları düzenleyen federasyonlar ve kulüpler bunca yatırım yaptığı halde dünyaca ünlü sporcu sayısının, kulüp ve bireysel bazda başarılı olunamamasının önüne geçilemiyor olması akıllara başka soruları da beraberinde getiriyor.

Acaba okullarda spor eğitimi yeterince verilmekte midir?

Sporcu eğitimine küçük yaşlarda başlandığını da göz önünde bulundurursak okullarda spor alanında daha çok yatırım yapılması gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Kulüpler ve federasyonlar son yıllarda bu konu ile ilgili çalışmalara epey destek olmaya çalışsa da gerçek aslında göründüğünden biraz farklı.

Ülkemizin coğrafi ve ekonomik yapısı, nüfus dağılımı ve diğer şartlar sebebiyle okullarımızda spor alanında yeteri eğitim verilememektedir. Yetenekli öğrencilerin tespiti ve bu öğrencilerin eğitimi konusunda sıkıntılar bulunmaktadır.

Okulların fiziki şartları, okul bütçelerinin yetersizliği, Spor araç gereçlerin temin edilemeyişi, yetenek taramalarının her alana yayılmaması, velilerin sosyo-ekonomik durumları ve bunun gibi birçok sebep okullarda spor eğitiminin tam olarak verilemediğini ispatlıyor.

Bu noktada; bakanlığımıza, federasyonlara, kulüplere çok önemli görevler düşmektedir. Okullarda spor eğitimini destekleyecek projelerin sayısını arttırmak, okulların alt yapı sorununu çözmek, yetenek taramalarını ülkenin her bölgesindeki okullara yaygınlaştırmak, yetenekli öğrencilerin maddi ve manevi anlamda desteklemek, okul spor çalışmalarında görev alacak eğitmenlerin sayısını ve niteliğini arttırmak; okullarda spor eğitimine katkıda bulunulması için yapılabilecek en önemli işler olabilir. Tüm sorunların çözümü okullarda spor eğitimini daha başarılı hale getirecektir.