Osmanlı'da Fetret Devrinin Önemli Olayı: Şeyh Bedrettin İsyanı

Osmanlı’da Fetret Devri’nin Önemli Olayı: Şeyh Bedrettin İsyanı

Osmanlı Historyası’nda Fasıla-i Saltanat olarak da bilinen ve Yıldırım Beyazıt’ın dört oğlu arasında 1400’lü yılların ilk çeyreğinde ortaya çıkan taht sürtüşmelerinin yaşandığı bu dönem Fetret Devri olarak bilinmektedir. Fetret Devrinin yaşandığı zaman periyotlarında Osmanlı Devleti’nin bu olaya endekslenmesini fırsat bilen Şeyh Bedrettin, en yakın arkadaşları Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ile Osmanlı'da Fetret Devrinin Önemli Olayı: Şeyh Bedrettin İsyanı İznik’te Aşırı İslam dinine aykırı fikirlere sahip olan bir tarikat kurmuştur ve düşüncelerini kısa zamanda Rumeli’de ve diğer bazı bölgelerde kısa sürede keskin zekalarının el verdiği ölçüde yaymışlardır. Bunda en önemli etken, iç savaştan bunalan köylülerin daha sükunetli günler görebilmek istemesidir. Bu isteklerinin sonucunda ayaklanmayı destekleyenler Şeyh Bedrettin ve yandaşlarının etrafında toplanmıştır. Bu ayaklanmaya Müslüman olmayanların da katılması, ayaklanmanın ne denli geniş çaplı olduğunun göstergesidir. Bu da doğal olarak ayaklanmanın Heteredoks bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir.Bu yayma aşamasının başarılı olduğunun bilincinde olunduğu sırada Eflak üzerinden Deliorman’a gelen Şeyh Bedrettin ve yoldaşlarının çıkarttığı ayaklanma Şeyh Bedrettin ve yandaşlarının idam edilmesiyle sonuçlansa da uzun yıllar sonra tarihte hak ettiği yeri almıştır. Resmi Osmanlı'da Fetret Devrinin Önemli Olayı: Şeyh Bedrettin İsyanıOsmanlı Tarihçilerinin anarşist bir görüşü benimsediğini ve sapkın fikirlere sahip olarak değerlendirdikleri Şeyh Bedrettin, bütün yaşamı boyunca sahip olduğu idealarla modern siyasal fikriyatlar açısından oldukça önem kazanmış ve farklı farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına, hak arayışını bireye en temel hakkı olduğunu empoze etmeye çalışmıştır.