Özel Sektörler Hangi Alanda Gelişmiştir?

Küreselleşen Dünyada Geleceği Yakalayan Çalışmalar

Küreselleşen dünya ile birlikte özel sektörler hangi alanda gelişmiştir? sorusu gündeme gelmeye başlamıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi’nin açıklamalarına göre; enerji, eğitim, otomotiv, tekstil, taşımacılık ve lojistik, geri dönüşüm, güvenlik, danışmanlık çalışmaları Türkiye’de en çok yatırım ve istihdamın gerçekleştiği çalışmalardır. Global ekonomideki büyüme tahminleri ise %4 civarındadır.

İlerlemede Yeni Boyut

Ar-ge ile başlayan süreçte teknolojinin hızla ilerlemesi verimlilik olarak üretime yansımıştır. Enerji, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de katlanarak büyüyen çalışmalar arasındadır. Ülkemizde enerji tüketiminin dünya ortalamasından iki kat fazla büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Nitelikli birey yetiştirmeye yönelik çalışmaların artmasıyla da mesleğe yönelik eğitim derinleşmiştir.

Hızla Yükselen Çalışmalar

Otomotiv çalışmalarının son yılların rekabetçi ve hızla yükselen çalışmaları arasında olduğunu görüyoruz İhracat payı 2006 yılına göre %33.8 artarken, ithalat payındaki artış %8.7 düzeyindedir. Yakalanan bu ivmeyi sürdürmek uzun vadeli yatırımlara ve istihdam oranına bağlıdır.

Dünya pazarının üçte ikisini Çin’in ele geçirmesi Türkiye’nin tekstil çalışmalarındaki hacmini azaltmış olsa da kalite, esneklik, taleplere cevap verebilme açısından küresel örnek olma konumunu korumaktadır. Çalışmalarda olan hareketlilik yeni alışveriş merkezlerinin açılmasıyla daha ileri bir boyut kazanmıştır.

Ülkemizde piyasaya uyumlu reformların ve vergi teşviklerinin etkisiyle taşımacılık ve lojistik çalışmaları da büyük bir ilerleme sağlanmıştır. Pazar paylarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Sanayileşmenin yol açtığı zararları yok etmek düşüncesi de büyük çalışmaların doğmasına sebep olmuştur. Çevre dostu üretim ve geri dönüşüm önem kazanmıştır.

Güvenlik çalışmaları ise terör, hacker ve diğer tehditlere bağlı olarak büyümüştür. Bilgi güvenliği, kimlik güvenliği konuları önem kazanmıştır.

İmalat sanayinin ilerleme sağlamasıyla ortaya çıkan refah artışı teknik, hukuksal ve mali danışmanlık konularını gündeme getirmiştir.