Seküler Eğitim Denilince Toplum Olarak Ne Anlarız?

Seküler Eğitim Denilince Toplum Olarak Ne Anlarız ?

Bu konuda fikir sahibi olabilmek için sekülerizm ve toplumsal normların ne anlama geldiği irdelenmesi gereken hususlardandır.

 Sekülerizm nedir?

Sekülerizm dediğimizde ülkemizdeki laiklik ilkesi akla gelmektedir. Lakin bu konuda bir yanılgı söz Seküler Eğitim Denilince Toplum Olarak Ne Anlarız?konusudur. Sekülerizm din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamında Avrupa’da kullanılan bir ilkedir. Hristiyan nüfusun yüksek olduğu ülkelerde kullanılan bu sistemde din ve devlet işleri birbirinden ayrılırken dine de devlete de ayrı bir erk olarak hürriyet tanınmıştır. Laiklikte ise din ve devlet işleri birbirinden ayrılmakla birlikte, halkın ibadetini özgür bir şekilde yapmasını sağlamakta sistem dahilinde düşünülmüştür.

Bu nedenle Avrupada uygulanan sekülerizm ile laiklik ayrışmaktadır. Burada da önemli husus ruhban yani din adamlığı sınıfı olan bir din (Hristiyanlık) ile aracı kabul etmeyen bir dinin (islamiyet) ayrışmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda ülkemizde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışma prensipleri ile Vatikan’ın çalışma prensiplerini incelemek bizlere yeterli görüşü sağlayacaktır.

Toplumsal normlar?

Toplum içinde yaşayan tüm bireylerin nasıl davranması gerektiğini gösteren kurallar bütününe toplumsal normlar denir. Bu kurallar bütünü yazılı veya sözlü olabilir. Bu kurallar çerçevesinde de birey toplum tarafından ödüllendirilebilir ya da cezalandırılabilir. Sözlü ya da yazılı basın da bu konuda toplumsal normları yönlendirerek yeni bir oluşum sağlayabilir.

ÜLKEMİZDE, SEKÜLER EĞİTİM DENİLİNCE TOPLUM OLARAK NE ANLARIZ?

Son yıllarda yaşanan siyasi tutum ve medyanın da şekillendirmesi ile ülkemizde seküler eğitim denilince dinden arındırılmış bir eğitim sistemi anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi ülkemizdeki karşılığı farklı olan sekülerizmin anlaşılması ile bu yanlış da ortadan kalkacaktır.

Sonuç olarak seküler eğitimde denilince anlaşılması gereken: Dini eğitiminde yer aldığı aynı zamanda fenni bilimlerinde uygulandığı modern, çağdaş ve ülke gereklerinin de içerildiği müfredata sahip bir eğitim sistemidir.

One Reply to “Seküler Eğitim Denilince Toplum Olarak Ne Anlarız ?”

  1. Hamza Yerlikaya

    İmam hatip liselerinin mezunları Üniversite sınavlarında en az başarı gösterenler olduğunu geçenler de haberlerde gördüm. Bu demek oluyor ki eğitim sisteminde o kadar eksiklik varki din ve eğitim sistemi bir birine girmiş durumda,bu durumu düzeltmek Milli Eğitim Bakanlığının elinde, Sistem uyuşmazlığı yüzünden muhafazakar kesim laik sistem sınavlarında başarısızlığını sergilemektedir.

Comments are closed.