Ülkemizde Hangi Elektronik Aletler Yoktur?

Günümüz dünyası teknoloji çağında. Teknoloji, gün geçtikçe insanlığı hayrete düşürecek birçok yeni buluşa imza atıyor. Bu buluşlar da elektronik aletlerin ortaya çıkışını kaçınılmaz kılıyor.

 Gelişmiş Ülkelerin Dış Ticareti

Dünya üzerindeki gelişmiş ülkeler mühendislik, sağlık gibi alanlarda elde ettiği başarılarla rakiplerini geride bırakıyor. Artık günlük yaşamda kullandığımız telefon, bilgisayar gibi elektronik aletler dışında nice yeni elektronik aletler söz konusu.

 İthal Edilen Ürünlerin Satış Fiyatı

Ülkeler kendi ürettikleri parçaları, elektronik sistemleri çoğunlukla kendileri kullanmayı tercih ediyor, bu durumda da ihracat oranları düşüyor. Ancak yine de ihracat devam ediyor. İhracat oranı düşünce, aletler diğer ülkelere az sayıda ulaşıyor. Az sayıda ulaşan parçalar haliyle ithal edilen ülkede tavan fiyatlara satılıyor. Bir örnek vermek gerekirse; yurtdışından 1200 TL’ye ithal edilen bir akıllı telefon, ülkemizde üzerine yaklaşık 577 TL eklenerek satılıyor. Bu sebepledir ki insanlar yabancı ülkelere gittikleri zaman ucuz olması hasebiyle cep telefonu almayı tercih ediyorlar.

Artık günümüzde dış ticaret geliştiği ve ülkeler ithalat yapmayı sıklaştırdığı için hemen hemen bütün elektronik ürünler ele geçebiliyor. Yabancı bir ülkeden ithal edilen ürünler, ithal edilen ülkede yaklaşık olarak ile %35 oranında fazlaya satılıyor. Ülke kendisi ne kadar çok üretim yaparsa, ülke ekonomisi o kadar az zarar görüyor ve aynı zamanda gelişiyor. Elektronik aletler de birçok küçük fakat önemli parçadan meydana geliyor. Bu parçalar ise genelde gelişmiş ülkeler tarafından üretilip dış ülkelere ithal ediliyor. Bu durum ülkemiz için de geçerli.

Elektronik alet parçaları yurtdışından ithal edilip ülkemizde bir araya getiriliyor ve yeni bir alet meydana geliyor. Üretimi zor olduğu için genelde ithal etmek tercih ediliyor. Günümüzde hemen hemen bütün elektronik aletler ithal edilebiliyor. Bu sebeple ülkemizde bütün elektronik aletler bulunuyor.